stefanium.sk

VAŠE REPREZENTATÍVNE KANCELÁRSKE PRIESTORY

Štefánikova 6 je nepochybne jednou z najlepších adries v meste. Jej poloha v blízkom susedstve Úradu vlády a Prezidentského paláca ponúka jednoduchú a rýchlu dostupnosť z centra, ale zároveň dostatočnú mieru súkromia a pokoja na sústredenú pracovnú atmosféru.


DETAIL A PÔDORYSY
Stefanium office building Bratislava

Nájdete nás na Štefánikovej 6 v Bratislave

MAXIMÁLNY KOMFORT A BEZPEČNOST

Moderným trendom administratívnych budov je poskytovanie maximálneho komfortu, funkčnosti a bezpečnosti pri nízkych prevádzkových nákladoch pre svojich nájomcov. Aj preto je v budove realizovaný inteligentný systém riadenia ABB i-bus EIB. Tento v sebe zahŕňa ovládanie osvetlenia, žalúzií, kúrenia a chladenia a integruje ďalšie systémy budovy ako je zabezpečovací a dochádzkový systém, parkovací systém či riadenie audio video zariadení do jedného kompaktného celku. Celá budova je ovládateľná a vizualizovaná v rámci jedného počítačového programu. Inteligentný systém riadenia budovy bude možné vždy preprogramovať podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých užívateľov tak, aby čo najviac splňal ich predstavy. Výhodou takéhoto riešenia je okrem dosiahnutia úspor prevádzkových nákladov aj možnosť" nastavenia nových parametrov systému vyhovujúcich požiadavkám užívateľov.OSVETLENIE

Jedna z najnovších technológii ovládania svetla „DALI“ umožňuje osvetlenie flexibilne zapínať a vypínať, alebo stmievať samozrejme individuálne v jednotlivých priestoroch, či vo vybraných skupinách podľa želania a tlež v rámci svetelných scén napríklad v prezentačných miestnostiach. Svetlo je možné automaticky regulovať podľa intenzity vonkajšieho osvetlenia na konštantnú úroveň, čím sa dosahuje maximálny komfort osôb v priestore. Výhoda inteligencie budovy sa prejaví u osvetlenia napríklad pri prepojení so zabezpečovacím a dochádzkovým systémom, kde je možné svetlo automaticky ovládať podľa prítomnosti osôb v kanceláriách. Osvetlenie schodísk a chodieb sa zapína v závislosti od pohybu osôb, čím sa zvyšuje bezpečnosť a znižuje spotreba elektrickej energie.

ŽALÚZIE

Žalúzie je možné ovládať individuálne podľa potrieb prítomných osôb, alebo automaticky pre vyvolanie požadovanej scény. V čase neprítomnosti sú žalúzie používané pre podporu kúrenia a chladenia napríklad v lete zatiahnutím, aby sa kancelária neprehrievala a v zime roztiahnutím, aby slnečné teplo pomáhalo zvýšiť komfort nájomcov.

KÚRENIE a chladenie

Integrovanie kúrenia a chladenia do systému ovládania budovy prináša užívateľom zvýšený komfort v možnosti jednoduchého ovládania teploty v priestoroch kancelárií. Užívateľ si nastaví želanú teplotu v priestore a systém automaticky ovláda technológie tak, aby táto teplota bola dosiahnutá. Navyše pri prepojení na zabezpečovací a dochádzkový systém a s prihliadnutím na časové programy budovy je kúrenie a chladenie v patričných časoch utlmované, napríklad v noci, alebo počas víkendov, čím dochádza k úspore v prospech nájomcov. V dôsledku inteligentného ovládania nedochádza napríklad k trvalému vykurovaniu priestoru pri otvorených oknách a nezvyšuje sa takto diskomfort prítomných osôb a samozrejme aj prevádzkové náklady. Kúrenie a chladenie má viacero prevádzkových režimov ako je „komfort“ režim (osoby sú prítomné v priestore), „stand-by“ režim (osoby nie sú prítomné v priestore, ale ich prítomnosť je predpokladaná v krátkom čase), „frost-protection“ režim (proti mrazová ochrana napríklad pri otvorení okna) a „night“ režim (počas noci pri neprítomnosti osôb). Tieto režimy sú prepínané samozrejme automaticky a individuálne podľa jednotlivých priestorov.Zabezpečnie a dochádzkový systém

Zabezpečovací systém prináša komplexné informácie o pohybe osób, aktivácii zónových ochrán, či napríklad stave okien pre riadenie budovy, čím sú ovládané niektoré stavy budovy, alebo jej jednotlivých priestorov. Pri odchode posledného zamestnanca sa napríklad utlmí kúrenie, zatiahnú žalúzie a vypne osvetlenie.

komfortné parkovanie

Budova disponuje automatickým parkovacím systémom, ktorý je prepojený so systémom riadenia budovy. Parkovanie je takto vizualizované a všetky neštandardné stavy sú okamžite hlásené a opatrované. Jediné čo užívateľ musí urobiť je teda prísť a vystúpiť, alebo nastúpiť do vopred pripraveného auta a pohodlne odísť.

Prezentačný priestor

V prezentačnej miestnosti budovy sú jednoducho ovládané všetky technológie a zariadenia vrátane audio vizuálnej techniky. Jednoduchým pokynom obsluhy je celá miestnosť vrátane projektora, či premietacieho plátna okamžite pripravená pre prezentáciu a ďalším pokynom napríklad pre diskusiu, alebo odchod z miestnost


NÁDHERNÝ EXTERIÉR A BOHATÁ ZELEŇ


Využite v objekte Stefanium bohatú zeleň pre oddych alebo menší firemný event. Výhľad na milý park so sochou prútikára a fontánou poskytuje každý kancelársky priestor v budove. Exteriér dopĺňa automatické osvetlenie, ktoré sprevádza Vaše kroky do pohodlia Vašej kancelárie.


© 2020 stefanium.sk všetky práva vyhradené | vytvoril domarstudio.sk